ماشین حساب کالری مواد

برای محاسبه کالری غذاهای خود میتوانید روی دکمه اضافه کردن کلیک نموده مواد و مقدار آنها را وارد نمایید

  • جوجه کباب جوجه کباب
    100 گرم
مجموع :
198.49 کالری
4%
44%
52%