صفحه اصلی مواد غذایی سوسیس (چربی)

سوسیس (چربی)

کالری سوسیس چقدر است؟

غذاهای که میتونی با سوسیس (چربی) درست کنی

سوسیس (چربی)
سوسیس (چربی)
(260 gr)
450 کالری

کالری سوسیس چقدر است؟

کالری سوسیس در 100 گرم 331 کالری میباشد.

کالری ارزش غذایی سوسیس
ماهی قزل آلا
ماهی قزل آلا
ماهی قزل آلا کبابی
ماهی قزل آلا کبابی
ریبی (پخته شده)
ریبی (پخته شده)
گوشت هشت پا (اختاپوس)
گوشت هشت پا (اختاپوس)
سوسیس (چربی)
سوسیس (چربی)
(260 gr)
450 کالری
جدول ارزش های غذایی
100 گرم
126 Porsiyon
کربوهیدرات (گرم)
15.04
4928.47
پروتئین (گرم)
3.59
1176.23
چربی (گرم)
12.46
4083.43
فیبر (گرم)
1.36
445.97
کلسترول (میلی گرم)
14.64
4795.8
سدیم (میلی گرم)
325.27
106557.75
پتاسیم (میلی گرم)
392.16
128471.4
کلسیم (میلی گرم)
78.15
25603.27
ویتامین آ (میلی گرم)
46.04
15084.01
ویتامین سی (میلی گرم)
6.16
2019.31
آهن
0.62
203.1

کالری سوسیس چقدر است؟

کالری سوسیس در 100 گرم 331 کالری میباشد.

کالری ارزش غذایی سوسیس
ماهی قزل آلا
ماهی قزل آلا
ماهی قزل آلا کبابی
ماهی قزل آلا کبابی
ریبی (پخته شده)
ریبی (پخته شده)
گوشت هشت پا (اختاپوس)
گوشت هشت پا (اختاپوس)